top of page
Körning

ADR-Intyg

ADR 1.3 Utbildning

All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

TID: Denna utbildning tar cirka 3 timmar att genomföra

PROV: Det krävs inget prov hos trafikverket. Du får ett intyg utfärdat från oss

PRIS: 1500 kr/deltagare

KURSSTART: Denna kurs görs 1 gång per månad. Ring för mer information

ADR 1.3 tillåter dig att köra farligt gods i 

- BEGRÄNSAD MÄNGD

- REDUCERAD MÄNGD eller

- VÄRDEBERÄKNAD MÄNGD 

ADR - Grund (Styckegods)

Grundutbildningen i ADR är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. Denna utbildning krävs om du senare vill göra en specialkurs som till exempel ADR TANK.

Förare som transporterar farligt gods på väg ska enligt krav inneha giltigt ADR-intyg.

ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter skrivit prov med ett godkänt resultat. Denna ADR GRUND utbildning är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 

Kursinnehåll

Kurslängd: 3 dagar 
Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper

Behörighet: Styckegods och bulktransport

Målgrupp: Förare som transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd

Pris: 3 900 kr

Ingår: Fika, lunch och kurslitteratur

ADR Tank 

ADR Tank-utbildningen är avsedd för chaufförer som transporterar farligt gods i tankar eller tankfordon. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Målet med utbildningen är att du som deltagare efter slutförd utbildning ska vara medveten om vilka risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank. Dessutom ska du känna till de krav som gäller för att kunna hantera och transportera farligt gods med hänsyn till människa, miljö och egendom. Denna ADR utbildning Tank är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Kursinnehåll

Kurslängd: 2 dagar 
Förkunskaper: Giltig ADR Grundkurs

Behörighet: Tanktransport 

Målgrupp: Förare av tankfordon, UN-tankar, MEG-containrar, batterifordon över 1 m³ och tankcontainrar över 3 m³.

Pris: 2 900 kr

Ingår: Fika, lunch och kurslitteratur

ADR Explosiv (Klass 1)

Vi bedriver tyvärr inga utbildning inom ADR Klass 1

ADR Radioaktiv (Klass 7)

Vi bedriver tyvärr inga utbildning inom ADR Klass 1

Vill du veta mer - kontakta oss

Kontakt oss så kan vi hjälpa dig med ditt körkort !

  • Facebook
  • Instagram

Tack för meddelandet!

bottom of page